15 listopada 2019

Akademia młodych przewodników

Tytuł projektu: Akademia młodych przewodników

Miejsce/miejsca realizacji: Bieruń Stary

Podmiot realizujący: osoba prywatna, Gimnazjum nr 2 im. świętego Walentego w Bieruniu Starym

Pomysłodawca projektu: Marek Nowara

Projekt miał na celu przeprowadzenie cyklu warsztatów dla uczniów, dzięki którym uczestnicy zdobyli nowe kompetencje i wiedzę pozwalające im na samodzielne stworzenie autorskich tras wycieczkowych po swojej miejscowości i przede wszystkim przygotowały ich do oprowadzania swoich rówieśników oraz mieszkańców po najciekawszych kulturowo miejscach swojej gminy. Elementami projektu były: 1. warsztaty: a) „moje miejsce na ziemi” – którym celem było poznanie i docenienie najbliższej małej ojczyzny; b) warsztaty prezentujące atrakcje i dziedzictwo kulturowe gminy c) warsztaty z tworzenia tras wycieczkowych za pomocą narzędzi google d) praktyczne warsztaty przewodnickie. 2. Samodzielne tworzenie tras wycieczkowych przez uczniów. 3. Cykl wycieczek dla uczniów i mieszkańców, których przewodnikami będą uczniowie biorący udział w projekcie. 4. Popularyzacja efektów projektu poprzez stronę internetową.