14 kwietnia 2022

Akcja Edukacyjna – Urodziny Korfantego i Plebiscyt

W związku z przypadającą 20 kwietnia 149. rocznicą urodzin Wojciecha Korfantego oraz przypadającą 20 marca 101. rocznicą plebiscytu na Górnym Śląsku, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zorganizował Akcję Edukacyjną, która miała miejsce w sobotę 23 kwietnia na parklecie przed naszą instytucją oraz w rejonie Teatru Śląskiego i katowickiego rynku. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia i wynikami plebiscytu.

Akcja Edukacyjna
101. rocznica Plebiscytu na Górnym Śląsku, 1921 – 2022
Urodziny Wojciecha Korfantego

Celem akcji było sprawdzenie wiedzy mieszkańców Katowic na temat wydarzeń z 20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku, przekonanie się czy wiedzą czego dotyczył plebiscyt.

Wyniki plebiscytu:

W ramach przeprowadzonego plebiscytu wydaliśmy 648 kart do głosowania. Pytanie zadane głosującym brzmiało „Czy Plebiscyt na Górnym Śląsku z 1921 roku odbył się w sprawie przyłączenia Katowic do (do wyboru):  Śląska / Polski / Niemiec / Unii Europejskiej / Polski lub Niemiec?

Oddane głosy przedstawiają się następująco:
Śląska –  74 głosy   (69 głosów w j. polskim  i 5 głosów w j. angielskim)
Polski –  153 głosy  (142 głosy w j. polskim  i 11 głosów w j. angielskim)
Niemiec – 27 głosów   (24 głosy w j. polskim  i 3 głosy w j. angielskim)
Unii Europejskiej – 15 głosów   (9 głosów w j. polskim  i 6 głosów w j. angielskim)
Polski lub Niemiec – 374 głosy  (358 głosów w j. polskim  i 16 głosów w j. angielskim)
głosy nieważne –  5 głosów  (4 głosy w j. polskim  i 1 głos w j. angielskim)

Prawidłowa odpowiedź brzmi oczywiście:  Polski lub Niemiec

 

Przebieg wydarzenia:

W ramach akcji edukacyjnej grupa wolontariuszy (uczniowie Pana Grzegorza Kamińskiego z SP nr 39 w Gliwicach), w strojach z epoki, spacerowała po katowickim rynku z urną plebiscytową i kartami do głosowania w języku polskim i angielskim (dla obcokrajowców). Głosujący musieli de facto wybrać 1 z 5 odpowiedzi sprawdzających ich wiedzę dotyczącą plebiscytu. Każdy głosujący, po oddaniu anonimowego „głosu” dostał egzemplarz specjalnego wydania „Korfantówki” – okolicznościowego czasopisma, tym razem przygotowanego w związku z urodzinami Wojciecha Korfantego. Sam „Korfanty” również  był obecny w trakcie przeprowadzania plebiscytu – a to dzięki jednemu z pracowników IMP, który odgrywał tę rolę.

Całość rozpoczęła się o godzinie 11.00 złożeniem meldunku przez „żołnierza francuskiego” dyrektorowi Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Był to meldunek z powiadomieniem o 101. rocznicy Plebiscytu na Górnym Śląsku i akcji edukacyjnej. Ponadto, nastąpiło wręczenie kopii Karty Legitymacyjnej, wydanej przez Komisję Międzysojuszniczą Rządzącą i Plebiscytową Górnego Śląska, która 101 lat temu upoważniała osoby urodzone i zamieszkałe na Górnym Śląsku  do poruszania się po obszarze plebiscytowym.

W trakcie trwania plebiscytu nastąpiło złożenie wiązanki kwiatów na grobie Wojciecha Korfantego przez grupę rekonstrukcyjną  „Henri Le Ronda” i „powstańców”, która przeszła  z kwiatami na cmentarz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, usytuowany przy ul. Francuskiej w Katowicach.

Na parklecie IMP zorganizowany był dodatkowo sztab plebiscytowy, gdzie również można było oddać głos w plebiscycie, a także otrzymać inne materiały edukacyjne związane z plebiscytem i Wojciechem Korfantym. A to wszystko w otoczeniu polskich i niemieckich plakatów propagandowych z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku, które były eksponowane przy sztabie wyborczym.

Dodatkowo, dla chętnych otwarta była wystawa poświęcona Powstaniom Śląskim, znajdująca się w sali konferencyjnej Instytutu.

Całość trwała do godziny 16:00, a następnie nastąpiło liczenie głosów.

Wydarzenie zostało poprowadzone przez pracowników Instytutu Korfantego w kooperacji z Panem Grzegorzem Kamińskim – znanym nauczycielem historii ze Szkoły Podstawowej nr 39 w Gliwicach, który w 2016 roku odebrał od marszałka województwa śląskiego nagrodę za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury.  To właśnie pan Grzegorz opracował dla nas program Akcji Edukacyjnej i udostępni ze swoich zbiorów artefakty z epoki, dzięki czemu wydarzenie mogło przybrać wyjątkowy charakter.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.