26 listopada 2019

Anna Frank – Los dzieci w okresie zagłady 

Anna Frank – Los dzieci w okresie zagłady 

Miejsce realizacji: Siemianowice Śląskie

Podmiot realizujący: Wojciech Grzyb Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich, Agnieszka Michulec

Pomysłodawcy projektu: Wojciech Grzyb, Agnieszka Michulec

Krótki opis: Główną osią projektu była eksponowana w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich wystawa pt. „Anna Frank – Los dzieci w okresie zagłady”. Innowacyjnym rozwiązaniem projektowym było wyedukowanie uczniów tak, by oni sami stali się dla innych młodych osób oprowadzającymi po wystawie.

Dzięki wystawie młodzieży przybliżona została tematyka II wojny światowej i Holokaustu. Uczniowie mieli też okazję skonfrontować się z różnymi postawami ludzi wobec zagłady.

Wystawa była także inspiracją do dyskusji o tolerancji, negatywnych długofalowych skutkach braku empatii i wykluczania jednych grup społecznych przez inne.

Przewodnikami po wystawie było 10 uczniów siemianowickich szkół.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”, którego operatorem jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” #bmk #bardzomlodakultura