15 listopada 2019

Detektyw – artysta w akcji

Tytuł projektu: Detektyw – artysta w akcji

Miejsce/miejsca realizacji: Wojkowice

Podmiot realizujący: Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach

Pomysłodawca projektu: Magdalena Pasternak

W ramach projektu odbył się w Wojkowicach cykl warsztatów – dziennikarskich, historycznych oraz artystycznych (z linorytu, malarskich, fotograficznych), a także wystawa podsumowująca projekt/. Wydano także mini publikację. Celem projektu było włączenie wojkowickiej młodzieży do aktywnego poznania historii własnego miasta oraz jego mieszkańców poprzez prowadzenie działań badawczych zbliżonych do pracy detektywa, a także zacieśnienia współpracy między wojkowickimi szkołami a ośrodkiem kultury.