27 listopada 2019

EkoKulturalni

EkoKulturalni 

Miejsce realizacji: Miasto Zabrze (Szkoła Podstawowa nr 14, Dom Dziecka w Zabrzu, Bistro Cytat)

Podmiot realizujący: Iwona Gałuza, Jagoda Barchańska

Pomysłodawczynie projektu: Iwona Gałuza, Jagoda Barchańska

Krótki opis: Zadaniem projektu było ukazanie, jak bardzo ekologia wiąże się z kulturą – zarówno tą osobistą, jak i kulturą w ogóle. Realizatorzy i uczestnicy odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego tak ważna jest ochrona środowiska i jak można ją połączyć z… działalnością twórczą. W działaniu dzieci wzięły udział w pogadance oraz odbył się spektakl.

Projekt skierowany był do podopiecznych Domu Dziecka w Zabrzu oraz uczniów zabrzańskiej Szkoły Podstawowej nr 14 (dzieci z Domu Dziecka są także uczniami tej szkoły). W jego ramach odbyło się też wydarzenie w Bistro Cytat przy dworcu kolejowym.

W czasie pogadanek dzieci i młodzież rozmawiali z instruktorką o zachowaniach proekologicznych, skutkach zaśmiecania przyrody i nadprodukcji śmieci. W bloku praktyczno-artystycznym odbył się spektakl z muzyką na żywo, współkreowany przez dzieci – uczestnicy wspólnie malowali wykonaną z surowców wtórnych kulę ziemską, a nawet… adoptowali drzewo w okalającym Dom Dziecka Parku Hutniczym.

Wszystkie wykorzystywane w spektaklu dekoracje i rekwizyty zostały stworzone z surowców wtórnych, odpadów, zużytych ubrań etc.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”, którego operatorem jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” #bmk #bardzomlodakultura