13 grudnia 2021

Finał XXIV OKK w Katowicach

Finał XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się w Sali Sejmu Śląskiego  w Katowicach w piątek 11 marca 2022 roku o godzinie 10:00.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy ma charakter 3 etapowy (eliminacje lokalne, eliminacje regionalne, finał) dlatego też finał konkursu ma prestiżowy charakter i wysoki poziom. 

W finale udział weźmie 20 finalistów, którzy wygłoszą 5-minutowe przemówienie nawiązujące do hasła przewodniego konkursu: „Prawdziwa radość jest rzeczą poważną” (Seneka)” . Całość wydarzenia poprowadzi Michał Koźlik – dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, a jednocześnie laureat konkursu.

Podczas finału jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia. Dla 3 pierwszych miejsc ufundowano nagrody rzeczowe oraz karty prezentowe „Empik” o wartości 1000,00 zł każda, przyznane zostaną także 3 wyróżnienia. Przewidziano też liczne inne nagrody, w tym m.in. nagrodę Jadwigi Wiśniewskiej  – Posłanki do Parlamentu Europejskiego, nagrodę im. Łucji Staniczkowej przyznawaną przez Związek Górnośląski, oraz nagrodę Stowarzyszenia Twórczej Edukacji Polonistycznej z Krakowa.

Podczas finału konkursu, na czas obrad jury, przewidziane jest także uroczyste złożenie wieńca kwiatów pod pomnikiem Wojciecha Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego. 

Twórcą idei i inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego jest Związek Górnośląski w Katowicach. Związek Górnośląski był wieloletnim organizatorem Konkursu, konsekwentnie budując jego unikatowy charakter i prestiż. Na mocy porozumienia ze Związkiem Górnośląskim od 2017 roku rolę organizatora przejął Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (obecnie: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego), zachowując wypracowaną współpracę z dotychczasowymi partnerami OKK oraz pozyskując nowych.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Wydarzenie jest objęte patronatem medialnym TVP 3 Katowice.