13 grudnia 2021

Eliminacje Regionalne XXIV OKK w Katowicach

Eliminacje Regionalne XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego odbędą się 8 lutego 2022 roku w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich z Katowic.

Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Prawdziwa radość jest rzeczą poważną” (Seneka)” .

Finał XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się w Sali Sejmu Śląskiego  w Katowicach w piątek 11 marca 2022 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać do głównego organizatora eliminacji regionalnych w Katowicach, w terminie do 4 lutego 2022 roku. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną w postaci skanu karty zgłoszenia wraz ze stosownym załącznikiem na adres: j.kowalskikrawczyk@instytutkorfantego.pl lub listownie (decyduje data wpłynięcia do organizatora eliminacji)  na adres: Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice.