22 stycznia 2021

Fotolaboratorium na Głębokiej

Plakat promujący projekt pn. Fotolaboratorium na Głębokiej

Inicjatywa zaangażowała dzieci i młodzież do fotograficznych działań wokół historii życia codziennego przedwojennego Cieszyna. W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki poznali szlachetne i współczesne techniki fotograficzne. Inspirując się tzw. fotografią migawkową zorganizowano uliczne studio fotografii – przez 4 dni zapraszano mieszkańców spacerujących ulicą Głęboką do portretu. Zdjęcia od razu drukowano i wręczano jako pamiątkę. W rolę fotografów i fotografek wcieliły się dzieci biorące udział w warsztatach oraz wolontariusze. Wyprodukowano set 5 pocztówek, które powstały na kanwie migawkowych zdjęć muzealnych. Dla starszych uczniów i uczennic przygotowano warsztat krytycznej analizy tekstu wizualnego, a następnie upowszechniono go na wolnej licencji wśród nauczycielek.

Projekt zrealizowano we współpracy z Biblioteką Miejską w Cieszynie oraz Świetlicą Krytyki Politycznej „Na granicy“. Realizatorkami działań był nieformalny kolektyw „Własny Pokój“.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”, którego operatorem w województwie śląskim jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” #bmk #bardzomlodakultura

Warsztaty w ciemni fotograficznej. Mężczyzna patrzy na uczestników. Na stoliku obok pojemniki z płynami do wywoływania zdjęć. Zdjęcie w odcieniach czerwieni.