15 listopada 2019

Gdzie mieszka dusza?

Tytuł projektu: Gdzie mieszka dusza?

Miejsce/miejsca realizacji: Ruda Śląska, Katowice

Podmiot realizujący: Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej

Pomysłodawca projektu: Ewa Pieczka, Beata Jurczyk

Gdzie Mieszka Dusza to projekt, w którym dzieci jednej z klas edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej zostały zaproszone do podróży w poszukiwaniu duszy i tego co piękne, dobre, i mądre.

W ramach projektu zrealizowano cykl oryginalnych, angażujących lekcji: fotografii, etnografii, religii, filozofii oraz muzyki. Zrealizowano wakacyjny konkurs fotograficzny, który podtrzymywał zainteresowanie dziećmi w okresie odpoczynku.

Proces edukacyjny zaprogramowany w projekcie podsumowany został w trakcie konferencji skierowanej do nauczycieli w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach.

Projekt został doceniony również po jego zakończeniu – wystawa fotograficzna, która powstała jako efekt wakacyjnych wysiłków dzieci uczestniczących w projekcie, pokazywana była m.in. w macierzystej szkole, w Muzeum Miejskim, ale też w miejskiej galerii handlowej – Ruda Śląska Plaza.