26 listopada 2019

III edycja projektu „W poszukiwaniu świadka historii”

III edycja projektu „W poszukiwaniu świadka historii” (etap 1.)

Miejsce realizacji: Radzionków

Podmiot realizujący: Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie

Pomysłodawczynie projektu: dr Małgorzata Laburda-Lis, Judyta Ścigała

Krótki opis: inicjatywa nawiązywała do metodologii „oral history”, zyskującej w środowisku szkolnym coraz większą popularność. Uwzględniała udział młodzieży oraz nauczycieli, pozwoliła uczestnikom projektu poznać opowieść wspomnieniową jako źródło do poznawania regionalnego dziedzictwa kulturowego i podpowiedziała jak wykorzystać współczesne technologie informatyczne do nauki i utrwalania owego dziedzictwa.

Odbyły się trzy panele warsztatowe:
– z historii mówionej, który poprowadzili przedstawiciele Ośrodka Pamięć i Przyszłość Centrum Historii Zajezdnia z Wrocławia, specjalizujący się wykorzystywaniu metody historii mówionej;
– filmowo-dziennikarskie, które przybliżyły młodzieży tajniki pracy z kamerą, dyktafonem, sprzętem profesjonalnym i nieprofesjonalnym do rejestrowania materiału;
– z psychologiem społecznym – który przekazał młodzieży wskazówki dotyczące profesjonalnego prowadzenia rozmowy z osobami starszymi (świadkami historii), uwrażliwił ich na ewentualne problemy i trudności, podpowiedział jak zachować się etycznie oraz empatycznie podczas wywiadu.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”, którego operatorem jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” #bmk #bardzomlodakultura