24 kwietnia 2021

Konkurs literacki „Bielsko-Bialskie włókniarki i ich herstoria”

Grafika powielająca tekst z artykułu. Czarne tło Wewnątrz 6 jakby klatek filmowych z czarno-białą włókniarką.

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej we współpracy z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ogłaszają konkurs literacki, którego celem jest pozyskanie i ocalenie od zapomnienia biografii bialskich i bielskich włókniarek, których dzieje często pozostają anonimowe.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest przede wszystkim do kobiet (choć nie tylko!), do byłych bielskich włókniarek, które zechcą się podzielić swoimi wspomnieniami, obserwacjami i doświadczeniami oraz emocjami i refleksjami z okresu, kiedy pracowały.

Konkurs został ogłoszony w związku z prezentacją w Książnicy Beskidzkiej wystawy pt. „Sąsiadki, głosem kobiet powstaniach śląskich i plebiscycie”, złożonej z 30 grafik Marty Frej. Wystawę w Instytucie Korfantego przygotowała dr Małgorzata Tkacz-Janik. Kuratorka przekonuje, że „Sąsiadki” podczas każdej kolejnej wystawy są pretekstem do przypominania lokalnych bohaterek oraz inspiracją do rozwijania debaty różnych środowisk o przyczynach i konsekwencjach zbyt małej reprezentacji kobiet w historii regionu.

Teksty na konkurs mogą też spisywać osoby trzecie (dzieci, wnuki, sąsiadki) na podstawie wywiadu z dawną pracownicą zakładów włókniarskich lub na podstawie źródeł pisanych (np. pamiętnikó). Każda relacja spisana na kanwie wspomnień związana z byciem włókniarką jest bezcenna. Prace w formie prozatorskiej powinny zawierać relacje, opisy wydarzeń i osobistych przeżyć, nawet zakładowych epizodów, anegdot. Może to być opowiadanie, reportaż, esej. Każda forma literacka jest dopuszczalna, o ile jej treść wiąże się w jakiś sposób z wykonywaną pracą i tematem konkursu. Mile widziane będą (w załączeniu do tekstu) kopie dokumentów ilustrujących lub potwierdzających treść wspomnień, jak np. fotografie, korespondencje, dokumenty urzędowe, ilustracje, itp. Jeśli jednak nie jesteście Państwo w ich posiadaniu, nie wyklucza to wysłania tekstu.

Czekamy na teksty! Nadesłane na Konkurs prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi. Objętość prac nie może przekraczać 2 stron A4, czcionka 12 pkt., lub pismo własnoręczne. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę. Przewidujemy publikowanie prac na stronach Organizatora, Współorganizatora, patrona medialnego (Polska Dziennik Zachodni). Cenne nagrody książkowe oraz niespodzianki ufundują wspólnie Organizatorzy.

Patronem medialnym wystawy i konkursu jest Dziennik Zachodni oraz Radio 357. Partnerem wystawy w 2021 roku jest Fundacja STER.

WAŻNE! Prace opatrzone TYLKO godłem należy nadsyłać do końca maja 2021 roku drogą pocztową na adres Organizatora: Książnica Beskidzka Dział Promocji, ul. Juliusza Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o telefon do kuratorki wystawy – 609 677 874 (Małgorzata Tkacz-Janik)

Do nadesłanej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem.

W kopercie powinna znajdować się kartka z następującymi informacjami o autorce wspomnień:
– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania,
– telefon,
– e-mail kontaktowy
klauzula:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora  Konkursu  literackiego pt. „Bielsko-Bialskie włókniarki i ich herstoria”  w  celach  wynikających  z  regulaminu tego Konkursu, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Dane te będą dostępne tylko dla Organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.