15 listopada 2019

Kulturowa spiżarnia – autyzm, artyzm, autentyzm

Tytuł projektu: Kulturowa Spiżarnia – autyzm, artyzm, autentyzm

Miejsce/miejsca realizacji: Lelów, Biała Wielka, Bogumiłek

Podmiot realizujący: Gospodarstwo agro-edukacyjne Jurajska Spiżarnia w Białej Wielkiej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku, Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

Pomysłodawca projektu: Gabriela Kucaj, Beata Skrzypczyk

W ramach projektu odbyły się 3 warsztaty (warsztaty malarskie połączone z wizytą w pracowni malarza – malowanie techniką pouringu, warsztaty pt. „Barwy natury” – malowanie rękami, warsztaty z zakresu sztuki ludowej – rękodzieło) oraz wystawa w GOK w Lelowie podsumowująca i pokazująca przebieg projektu, dodatkowo połączona z mini warsztatami dla dzieci. Celem projektu było zwiększenie integracji dzieci niepełnosprawnych z własnym środowiskiem, zainteresowanie dzieci dziedzictwem kulturowym wsi, zachęcenie do własnej aktywności twórczej.