26 listopada 2019

Masne krzesła

Masne krzesła

Miejsce realizacji: Szkoła podstawowa nr 1 w Świętochłowicach/Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Podmiot realizujący: Szkoła podstawowa nr 1 w Świętochłowicach/Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.

Pomysłodawczynie projektu: Marta Olejniczak, Dorota Drewa

Krótki opis: W ramach projektu dzieci biorące w nim udział oraz ich bliscy dorośli, podczas warsztatów polegających na serii spacerów (spacer historyczny, spacer uważności, spacer w trakcie którego uczestnicy będą pokazywali sobie nawzajem ważne dla siebie miejsca w pięciu dzielnicach Świętochłowic) identyfikowali to kim są mieszkańcy ich miasta oraz czym jest dla nich to miasto. Podczas spacerów przeprowadzone zostały wywiady z mieszkańcami, a także wykonywano fotografię tych mieszkańców z rekwizytami i napisami wyrażającymi ich refleksję na temat miejsca zamieszkania (na wzór fotobudek). W ramach warsztatów dzieci uczestniczyły w próbach literackich i reportażowych jak  również przeprowadziły prace renowacyjne krzeseł. Warsztaty plastyczne dały dzieciom narzędzia do tego, aby rzeczone krzesła  ozdobić dowolną, poznaną wcześniej techniką, aby stanowiło ono obraz ich doświadczenia i tożsamości. Podczas podsumowania projektu krzesła umieszczone zostaną w przestrzeni miejskiej, w miejscach ważnych dla uczestników projektu.

Odbyły się warsztaty w formie spacerów tematycznych, warsztaty arteterapeutyczne, warsztaty plastyczne.

Podsumowanie projektu w formie umieszczenia przygotowanych wcześniej krzeseł w wybranej przestrzeni miejskiej.