12 marca 2020

Między katedrą a katedrą – konferencja

„Między katedrą a katedrą” to cykliczny, interdyscyplinarny projekt studentów, doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz absolwentów zaprzyjaźnionych uczelni, którzy postanowili przyjrzeć się relacjom zachodzącym między chrześcijaństwem a nauką, kulturą i polityką – zarówno w historii, jak i obecnie. Chcemy pogłębiać wiedzę na temat wzajemnych powiązań, przybliżać ją szerszemu gronu odbiorców oraz zapraszać do otwartej dyskusji ludzi różnych środowisk, aby na tym gruncie budować mosty wzajemnego zrozumienia między religią a innymi ważnymi sferami życia człowieka. Mówimy zatem wewnątrz Uniwersytetu o tym, co wiąże się z Kościołem – stąd tytuł konferencji.

Tegoroczne spotkanie będzie już trzecim tego typu. Pierwsza konferencja „Między katedrą a katedrą” odbyła się w styczniu 2018 roku, druga – w kwietniu 2019 roku. Ze względu na umożliwienie merytorycznych, a zarazem swobodnych dyskusji obie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem prelegentów oraz uczestników biernych z całego kraju.

Edycja w 2020 roku zaplanowana jest na 20-21 kwietnia. Szczegółowy program i pozostałe informacje można znaleźć na stronie internetowej.