10 maja 2022

MobiDIG na INTARG

W dniach 11-12 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczyna się XV jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG ® 2022.

INTARG® to spotkanie świata nauki i biznesu. Zaprezentowanych będzie około 300 wynalazków i innowacji z 20 rożnych krajów. Instytut Korfantego również znalazł się w tym prestiżowym gronie. Wszystko za sprawą naszego Mobilnego Centrum Digitalizacji!

MObiDIG już niebawem wystartuje z nieodpłatną digitalizacją dziedzictwa materialnego i niematerialnego takiego jak fotografie, stroje, książki, pamiątki, ale także zwyczaje, tradycje, czy historia mówiona. Największym walorem naszej pracowni digitalizacyjnej jest to, że jest ona mobilna – podróżuje z miejsca na miejsce i dociera wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba, a profesjonalny i nowoczesny sprzęt wiezie ze sobą i na miejscu dokonuje skanów. Zdigitalizowane zasoby będą udostępnione publicznie na portalu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, zarządzanej przez Biblioteka Śląska.

MobiDIG Mobilne Centrum Digitalizacji to element projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Na naszym stoisku możliwe będzie także zakupienie naszych publikacji.

Wejście na targi oraz udział w imprezach towarzyszących jest bezpłatne. Polecamy.
Więcej informacji o INTARG na stronie organizatora -> KLIK