15 listopada 2019

Mocni razem – nowe oblicze edukacji kulturowej

Tytuł projektu: Mocni razem – nowe oblicze edukacji kulturowej – LINK

Miejsce/miejsca realizacji: Wodzisław Śląski

Podmiot realizujący: Wodzisławskie Centrum Kultury

Pomysłodawca projektu: Izabela Sobota

 Ideą projektu było wzmocnienie edukacji kulturowej i współpracy na jej rzecz w Wodzisławiu Śląskim. Działanie to efekt kooperacji Wodzisławskiego Centrum Kultury, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach oraz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku. Zadanie składało się z czterech typów działań: badawczych, sieciujących, edukacyjnych i upowszechnieniowych.

Działanie zbliżyło do siebie zarządzających i realizatorów edukacji kulturalnej w mieście. Projekt rozpoczął się fokusem sieciującym zarządzających strategicznymi funkcjami w zakresie edukacji i kultury w mieście. Kolejnym etapem była diagnoza potrzeb, oczekiwań i potencjałów środowiska edukatorów i nauczycieli w mieście.

Działania sieciująco-badawcze pozwoliły skomponować atrakcyjną ofertę edukacyjną i otrzymać istotne informacje na temat odbioru programowej oferty edukacji kulturalnej prowadzonej przez WCK. To z kolei cenna wiedza, która pomogła przy ewaluacji i ulepszeniu autorskiej oferty edukacji kulturalnej proponowanej edukatorom przez WCK. Opierając się na diagnozie potrzeb zaproponowano dwa warsztaty wzmacniające nauczycieli. Całość projektu została podsumowana na konferencji w WCK.

Inicjatywa to duży sukces programu Bardzo Młoda Kultura w mikroskali samorządowej. To przełożenie jego idei – diagnozowania, sieciowania i promowania współpracy – na grunt lokalny, miejski.