22 stycznia 2021

My sie pogodomy

Plakat promujący projekt pn. My się pogodomy. Spotkanie na ekranie dwóch kultur śląskiej i etiopskiej czyli dziecięca konferencja

Projekt opierał się na spotkaniu na ekranie dwóch kultur – śląskiej i etiopskiej. Założeniem projektu była wymiana informacji na temat kultur śląskiej i etiopskiej. Spotkanie dzieci ze Śląska i dzieci z Etiopii odbyło się online. Podczas wideokonferencji dzieci wymieniały się informacjami dotyczącymi miejsca, w którym żyją, obyczajach jakie panują w ich miejscach zamieszkania. Opowiadały o swoim życiu codziennym. Odbyła się również prezentacja tradycyjnych strojów śląskich i etiopskich. Dzieci z Etiopii zaprezentowały również swoje tradycyjne tańce. Projekt realizowany przez Fundację Barkot we współpracy z Tyską Szkoła Demokratyczną w Tychach.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”, którego operatorem w województwie śląskim jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” #bmk #bardzomlodakultura

Dzieci siedzą na dywanie i oglądają. Na wprost po lewej bebok – demon, po prawej heksa – śląska czarownica. Na środku ekran z wideo łączeniem z dziećmi z Etiopii.