5 września 2022

Nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. Mobilnego Centrum Digitalizacji

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego – samorządowa instytucja kultury

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. Mobilnego Centrum Digitalizacji

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • realizacja procesów digitalizacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego – praca ze skanerami płaskimi 2d, skanerami laserowymi 3d, aparatami cyfrowymi, kamerami cyfrowymi.
 • realizacja pracy dokumentacyjnej w trakcie wyjazdów etnograficznych w terenie województwa śląskiego;
 • korekta zdigitalizowanych zasobów i tworzenie plików prezentacyjnych do systemu dLibra;
 • długoterminowa archiwizacja zdigitalizowanych zasobów;
 • upowszechnianie zdigitalizowanych zasobów z uwzględnieniem systemu dLibra.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe
 • praktyczna znajomość: pakietu oprogramowania pracy biurowej MS Office i/lub Open Office, i/lub oprogramowania do montażu wideo, np. Sony Vegas, i/lub oprogramowania do pracy w środowisku 3d – np. ZBrush lub AutoCAD itp.;
 • znajomość nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów digitalizacji (skanowanie 2d i/lub skanowanie 3d, i/lub rejestracja audiowizualna);
 • prawo jazdy kategorii B (aktywnie wykorzystywane – praca wymaga użytkowania samochodu służbowego);

WYMAGANIA DODATKOWE

 • sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista;
 • zaangażowanie, dokładność, odpowiedzialność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • otwartość na pogłębianie swojej wiedzy i kompetencji, szczególnie w zakresie digitalizacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia);
 • list motywacyjny;

Instytut zastrzega sobie prawo nierostrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 12 września 2022 r. do godz. 14.00 w Kancelarii Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego przy ul. Teatralnej 4, 40-003 Katowice, lub przesłać pocztą elektroniczną: kancelaria@instytutkorfantego.pl.  Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych preselekcyjnie kandydatów.

Osoby, które po przeprowadzeniu powyższego procesu rekrutacyjnego nie zostaną zatrudnione, proszone są o odebranie dokumentów związanych z aplikacją w terminie do 30 dni od zakończenia naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone komisyjnie, a dokumenty przesłane drogą mailową zostaną trwale usunięte z zasobów teleinformatycznych Instytutu.