18 marca 2021

Nowe funkcje z zabytkach. Odcinek 1/4 – Prof. Andrzej Grzybowski: Nowe życie w zabytkowej architekturze

Prof. Andrzej Grzybowski w referacie pt. „Nowe życie w zabytkowej architekturze”, na przykładach kilku obiektów w miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, przedstawił adaptacje zabytkowych obiektów do nowych potrzeb, zrealizowane w ostatnich latach.

Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego, wraz ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 10 marca 2021 roku zorganizował sesję konserwatorską, pt. „Nowe funkcje w zabytkach”. Niniejsze video wykład jest zapisem filmowym z wykładu wygłoszonego podczas konferencji.