1 kwietnia 2021

Nowe funkcje z zabytkach. Odcinek 3/4 – Bożena Boba-Dyga: Aranżacje konserwatorskie w zabytkowej architekturze. Próba definicji i charakterystyka na wybranych przykładach

Referat Bożeny Boby-Dygi pt. „Aranżacje konserwatorskie w zabytkowej architekturze. Próba definicji i charakterystyka na wybranych przykładach” prezentuje aranżacje m.in. z terenu Krakowa.

Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego, wraz ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 10 marca 2021 roku zorganizował sesję konserwatorską, pt. „Nowe funkcje w zabytkach”. Niniejszy video wykład jest zapisem filmowym z wykładu wygłoszonego podczas konferencji.