15 listopada 2019

Od filmu do zaangażowania

Tytuł projektu: Od filmu do zaangażowania

Miejsce/miejsca realizacji: Bielsko-Biała, Buczkowice, Rybarzowice

Podmiot realizujący: Stowarzyszenie Montaż, Galeria Bielska BWA, Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa w Buczkowicach, Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach

Pomysłodawca projektu: Anna Smolarek, Marzena Kocurek

W ramach projektu odbyło się 12 dwugodzinnych warsztatów społeczno-filmowych nt. praw człowieka dla uczniów szkół średnich oraz ostatnich klas szkół podstawowych w Bielsku-Białej i ościennych miejscowościach (w tym pon. 5 000 mieszkańców) oraz blok 6-godzinnych warsztatów społeczno-filmowych w Galerii Bielskiej BWA dla młodzieży szkolnej, których celem było zaplanowanie akcji/kampanii społecznej dot. praw człowieka. Celem projektu było zaangażowanie młodzieży w działania pomocowe i społeczne, w tym aktywizacja młodzieży również z terenów o słabo rozwiniętej lub niedostępnej ofercie kulturalnej.