9 grudnia 2020

Prof. Andrzej J. Noras (1960-2020)

Andrzej Noras, lekko uśmiechnięty. Czarno-białe zdjęcie

4 grudnia br. zmarł Andrzej J. Noras – profesor filozofii związany od lat z Uniwersytetem Śląskim.

W swojej macierzystej uczelni kierował Zakładem Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, sprawując ponadto funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Nauk Społecznych (2012–2016) oraz prorektora ds. badań naukowych (2016–2020). Prof. Noras był historykiem idei; wybitnym znawcą nurtu neokantyzmu badeńskiego i marburskiego, a także specjalistą z zagadnienia ontologii Nicolaia Hartmanna. Pozostanie w naszej pamięci jako tytan pracy, człowiek życzliwy i bezpośredni, zawsze ofiarujący współpracownikom i studentom uwagę i wsparcie.

Rodzinie zmarłego i wspólnocie akademickiej Uniwersytetu Śląskiego składamy wyrazy najszczerszego współczucia.