1 marca 2021

Przed nami Finał XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego

Finał XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego odbędzie się 5 marca br. (piątek) w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Głównym organizatorem Finału i koordynatorem eliminacji regionalnych, które w tym roku odbyły się w 6 miastach w Polsce, jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Początek finału o godz. 10:00.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do tegorocznego hasła przewodniego konkursu: „Wojny nie mają zwycięzców”. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich.

W finale weźmie udział 18 osób z całej Polski. Po zakończeniu przesłuchań (podczas obrad Jury) młodzież wraz z organizatorami składa kwiaty pod pomnikiem W. Korfantego, na Placu Sejmu Śląskiego.

Główną nagrodą będzie wyjazd dla laureatów trzech pierwszych miejsc do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej.

Twórcą idei i inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego jest Związek Górnośląski w Katowicach. Związek Górnośląski był współorganizatorem wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu, konsekwentnie budując jego unikatowy charakter i prestiż.

Konkurs ma charakter trzyetapowy Pierwszy etap to eliminacje lokalne, a drugi – eliminacje regionalne (w tej edycji: Katowice, Kraków, Mysłowice, Poznań, Wadowice, Warszawa), podczas których jury kwalifikuje uczestników do wystąpienia w Finale. Finał tegorocznej edycji odbędzie się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach 5 marca 2021 roku tylko z udziałem finalistów i ich opiekunów.

Współorganizatorzy konkursu:
Urząd Marszałkowski w Katowicach
Związek Górnośląski w Katowicach
Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej  w Krakowie

Patroni honorowi:
Minister Edukacji i Nauki
Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Rada Języka Polskiego w Warszawie

Patronat medialny:
TVP 3 Katowice

PROGRAM:
10.00 Uroczyste otwarcie przesłuchań finałowych
10.15-12.00 Przesłuchania konkursowe
12.00-14.00 Przerwa
12.00 Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem W. Korfantego
14.00 Wręczenie nagród oraz uroczyste zakończenie

JURY:
prof. Jan Malicki – Przewodniczący
dr Małgorzata Tkacz – Janik
dr Agnieszka Kania
Michał Koźlik
Adam Radosz