17 listopada 2021

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – sesja konserwatorska 02.12.2021

„Przestrzeń publiczna”  – to temat przewodni i tytuł sesji konserwatorskiej, organizowanej przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Sesja odbędzie się 2 grudnia (czwartek) od godz. 10.00 w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego  przy ul. Teatralnej 4 (sala konferencyjna).

W ramach sesji zaplanowano również  promocję kolejnego, trzynastego już, tomu „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego”. Tegoroczna publikacja pod redakcją Ireny Kontny, historyka sztuki z Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zatytułowana jest „Przestrzeń publiczna”. Wydawcami są: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz  Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

Sesja będzie miała formę hybrydową – istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji na miejscu lub online.

UWAGA Szanowni Państwo, zamknęliśmy już przyjmowanie zgłoszeń do osobistego udziału. Jest to związane z przestrzeganiem obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Jednak niezmiennie zachęcamy do oglądania transmisji na żywo. Sesja będzie transmitowana na żywo; wydarzenie dostępne będzie w formie online, pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCXZFmpPfopKxioegk_WowtQ w godzinach 10.00–14:30.

CELEM SESJI jest popularyzacja problematyki związanej z dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego. Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom konserwatorskim związanym z szeroko rozumianymi przestrzeniami publicznymi. Poruszone zostaną problemy przemiany zespołów śródmiejskich w konurbacji górnośląskiej; chaosu estetycznego w przestrzeni publicznej związanego z reklamami; rewitalizacji terenów dawnej koksowni „Orzegów” w Rudzie Śląskiej.

 

PROGRAM SESJI

10:00 Oficjalne otwarcie
10:15  Referaty, cz. I
12:00–12:45 – Przerwa kawowa
12:45  Referaty, cz. II
14.15   Promocja 13 tomu „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego” pt. „PRZESTRZEN PUBLICZNA”

 

O referatach i wykładowcach:

Jacek Owczarek W cieniu historii. Przemiany zespołów śródmiejskich w województwie śląskim

dr inż. arch. JACEK OWCZAREK– architekt, absolwent Politechniki Śląskiej, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków (1993–2006), dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (2006–2016), profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. W 2009 roku współinicjator powstania serii „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego”. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.

Małgorzata Tkacz-Janik Partycypacja społeczna jako narzędzie budowania parku kulturowego

dr n. hum. MAŁGORZATA TKACZ – JANIK – mentorka i edukatorka w zakresie zielonej partycypacji społecznej. Nauczycielka akademicka, radna Sejmiku Śląskiego IV kadencji, obecnie pracuje jako specjalistka ds. dziedzictwa niematerialnego w IMP oraz wykłada na UŚ w Katowicach. W latach 2009-2011 – współprzewodnicząca Zielonych w Polsce. Szefowa Rady Fundacji Przestrzenie Dialogu, współautorka publikacji Zrównoważony Rozwój Metropolii Silesia. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, pełnomocniczka Kongresu w Gliwicach. Filantropka, członkini Rady Honorowej Fundacji Iskierka na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Ambasadorka górnośląskiego dziedzictwa industrialnego, wpiera oddolnych aktywistów: Towarzystwo Ochrony Zabytków Industrialnych, a obecnie  Kongres Ochrony Zabytków. Twórczyni Śląskiego Szlaku Kobiet i współtwórczyni gliwickiego kobiecego ruchu miejskiego, związanego z ideą Miasta Praw Człowieka przy Związku Miast Polskich.

Martyna Walker 
Idea sensoryczności w przestrzeni publicznej oraz
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Układ kompozycyjny parku kształtowany w latach 1950–1968 przy udziale warszawskich architektów krajobrazu

mgr inż. arch. kraj. MARTYNA WALKER  –  architekt krajobrazu, absolwentka Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni przy Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się problematyką krajobrazu kulturowego i sztuki ogrodów województwa śląskiego. Autorka artykułów popularyzujących historyczne założenia ogrodowe i krajobrazy kulturowe województwa.

Łukasz Urbańczyk Rewitalizacja terenów dawnej koksowni „Orzegów” w Rudzie Śląskiej

dr inż. arch. ŁUKASZ URBAŃCZYK–  architekt, absolwent wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przewód doktorski pt. „Architektoniczne dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju Zabrza” przeprowadził na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracownik Urzędu Miasta Ruda Śląska, od 2009 roku pełni funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, członek zarządu Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2008–2020.

Dominika Panaszek Konsekwencje braku regulacji tzw. reklamozy jako czynnik wpływający na chaos estetyczny w przestrzeni publicznej

mgr sztuki DOMINIKA PANASZEK  – mgr sztuki, absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) – Wydział Sztuk Plastycznych, kierunek malarstwo sztalugowe. Obecnie inspektor do spraw zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Częstochowie. Zainteresowania: sztuki plastyczne, muzyka, literatura, sport.