27 listopada 2019

Sesja konserwatorska 2019: „Parki-Ogrody-Cmentarze”

12 grudnia 2019 roku zapraszamy do Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy Teatralnej 4 na doroczną Sesję konserwatorską, której tematem tym razem będą „PARKI-OGRODY-CMENTARZE”, rozpoczęcie o godzinie 10.00. Wstęp wolny!

Sesję organizuje Regionalny Instytut Kultury w Katowicach we współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Podczas sesji specjaliści zajmą się zagadnieniami konserwatorskimi związanym z zielenią w kontekście kulturowym, zarówno pod względem konserwatorskim (zagrożenia, ochrona), jak i historycznym (związanym z działalnością człowieka). Celem wydarzenia jest popularyzacja problematyki związanej z dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego.

W ramach sesji zaplanowano również promocję kolejnego, dziesiątego już, tomu „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego”. Tegoroczna publikacja zatytułowana jest „Parki-Ogrody-Cmentarze”.

PROGRAM:

10:00 Oficjalne otwarcie
10:30  Wystąpienia:

  • Iwona Wildner-Nurek: Karta ewidencyjna ogrodu historycznego  – nowa forma katalogowania zabytków
  • Milena Mzyk-Makosz: Ogród rajski w wirydarzu dawnego klasztoru w Rudach
  • Ewa Caban: „Wspólnie dla dziedzictwa” – prace na zabytkowym cmentarzu  w Bełku

12:00–12:45 Przerwa kawowa
12:45  Wystąpienia:

  • Bartosz Majorek: Problematyka  konserwacji i rewaloryzacji parków śląskich na przykładzie Parku Miejskiego im. F. Kachla  w Bytomiu
  • Martyna Walker: Działalność inżyniera ogrodniczego  Fritza Hanischa na terenie  obecnego województwa śląskiego

13:45 Promocja 11 tomu „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego” pt. „PARKI – OGRODY – CMENTARZE”