16 maja 2022

Śląskie – opowiem wam rzecz o przyrodzie, kulturze, historii

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego po raz kolejny koordynuje zadanie, które dostało dofinansowanie w ramach  III. Edycji Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Śląskiego. Zadaniem, którego koordynacją zajmiemy się w tym roku jest projekt pn. „ŚLĄSKIE – OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII”, który dotyczy Śląska, jako sieci wzajemnych zależności, budowanych z historii, przyrody i kultury regionu, tworząc jego niepowtarzalny krajobraz kulturowy.

W ramach zadania realizowane będą prelekcje poświęcone tematyce Górnego Śląska, jego historii, koegzystencji przyrody z industrialnym charakterem regionu, pokaz filmu dokumentalnego poświęconego tematyce Górnego Śląska oraz koncert zespołu muzycznego, który wykonywaną przez siebie muzyką nawiązuje do historii i tradycji śląskiej. W ramach projektu zaplanowana została również wycieczka Koleją Wąskotorową.

Pierwszym wydarzeniem w ramach realizacji projektu „ŚLĄSKIE – OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII”, będzie prelekcja wygłoszona przez dr Jerzego Parusela, pt. „Roślinność terenów zdegradowanych wczoraj i dziś jutro – migracje roślin i zwierząt”, która odbędzie się 19 maja 2022 r. w przestrzeniach Kina Frajda (Siemianowicka 59, 41-503 Chorzów), które jest częścią Chorzowskiego Centrum Kultury, a rozpocznie się ona o godzinie 17.30.

Dr Jerzy Parusel – absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie i studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, leśnik, botanik, fitosocjolog, zoolog, ekolog, badacz przyrody i miłośnik fotografii przyrodniczej. Organizator i wieloletni dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach, jedynej w Polsce jednostki samorządu wojewódzkiego, działającej dla dobra przyrody. W roku 2018 instytucja ta została wyróżniona przez Sejmik Województwa Śląskiego Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Inicjator, twórca i koordynator wielu przedsięwzięć w tym zakresie: opracowania m.in. regionalnych czerwonych list zagrożenia gatunków i zbiorowisk roślinnych, koncepcji korytarzy ekologicznych, strategii ochrony przyrody. Aktywny na polu naukowym, ochrony przyrody, edukacji i wydawniczym. Autor ponad 570 publikacji, w tym ponad 270 naukowych. Wieloletni członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, pełniący wielokrotnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Wieloletni redaktor wydawnictw Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, w tym wydawanego od roku 1995 kwartalnika „Przyroda Górnego Śląska”. Nagrodzony w roku 2009 dyplomem uznania Zielone Czeki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za wielostronną popularyzację edukacji ekologicznej oraz wzbudzanie szacunku dla przyrody Górnego Śląska.

Ważniejsze publikacje:
Parusel J. B. 2004. Żubry pszczyńskie. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., Pszczyna, ss. 40.
Parusel J. B. (red.) 2009. Rezerwat przyrody Ochojec w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 592.
Parusel J. B. 2015. Materiały do bibliografii żubrów pszczyńskich. W 150-rocznicę restytucji żubra. Część 1. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 141.
Parusel J. B. 2015. Pamiątkowa księga rodowodowa żubrów pszczyńskich. W 150-rocznicę restytucji żubra. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 72 + suplement.
Parusel J. B. (red.) 2017. Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody – ich rola i znaczenie oraz stan i potrzeby. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 230.
Parusel J. B. (red.) Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – 25 lat w służbie ochrony przyrody (1992-2017). Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 276.
Parusel J. B. (red.) 2020. Przyroda żywa województwa śląskiego. Stan poznania, ochrony i zagrożenia. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 429.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!