20 lutego 2021

Śp. Prof. Mieczysław Chorąży

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. Mieczysława Chorążego – wybitnego polskiego lekarza, onkologa, profesora nauk medycznych, doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Śląskiej Akademii Medycznej, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk i członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności, w latach 1963-1995 kierownika Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kawalera Orderu Orła Białego, przyjaciela Kresów i Kresowian. Profesor Mieczysław Chorąży zmarł 20 lutego 2021 roku w 96. roku życia.

Najbliższym śp. Profesora składamy najszczersze wyrazy współczucia.

/-/ Dyrektor Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego Prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka wraz z Pracownikami