15 listopada 2019

Spacerowy kulturalnik dla dzieci i rodziców

Tytuł projektu: Spacerowy kulturalnik dla dzieci i rodziców

Miejsce/miejsca realizacji: Bytom

Podmiot realizujący: Przedszkole Miejskie nr 8 w Bytomiu, Aleksandra Drzazga

Pomysłodawca projektu: Aleksandra Drzazga, Iwona Dydek

Inicjatywa, do której zaproszone zostały dzieci i ich rodzice oraz opiekunowie prawni z jednej z grup przedszkolnych Przedszkola Miejskiego nr 8 w Bytomiu. Młodzi adepci projektu w czasie wakacji wypełniali zadania związane z odkrywaniem miasta Bytom w różnych obszarach: architektonicznym, ekologicznym, historycznym, a także w związku z indywidualnymi historiami związanymi z miastem, które bliskie są rodzinom najmłodszych.

Po wakacjach zaprogramowany został cykl lekcji, w trakcie których dzieci dzieliły się swoją wiedzą i przemyśleniami z nauczycielką. Na podstawie przeprowadzonych lekcji zaprojektowany został warsztat podsumowujący dla dzieci oraz ich rodziców i opiekunów prawnych, który skupiał się na najczęściej poruszanej przez dzieci tematyce. Spośród dyskusji na temat domów, budynków, ich różnej estetyki, historii, architekturze i ekologii, największe poruszenie wywoływała kwestia braku domu i problem bezdomności.

Projekt silnie angażował rodziców w działania z dziećmi i pozwolił na zbudowanie intymnej więzi w grupie przedszkolnej składającej się nie tylko z wychowanków i nauczycielki oraz edukatorki, ale właśnie też ich rodziców i opiekunów.

Swoją wiedzą realizatorki projektu podzieliły się na dedykowanym warsztacie dla nauczycieli i edukatorów innych placówek szkolnych i przedszkolnych w mieście.