15 listopada 2019

Sportowcy kochają teatr

Tytuł projektu: Sportowcy kochają teatr

Miejsce/miejsca realizacji: Mysłowice

Podmiot realizujący: Mysłowicki Ośrodek Kultury, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Mysłowicach

Pomysłodawca projektu: Joanna Ratajczak, Ewa Bień

Sportowcy kochają teatr, to projekt, którego założeniem oprócz  popularyzowania sztuk teatralnych wśród młodzieży było przełamanie stereotypu, który zakłada, iż sportowcy nie mogą realizować się jako artyści. Podczas projektu dzieci brały udział w warsztatach teatralnych, w trakcie których poznawały tajniki kunsztu aktorskiego, uczyły się poprawnej dykcji, brały udział w zajęciach z interpretacji tekstu. Podsumowaniem działań w projekcie był spektakl wystawiany na deskach sceny w MOK Mysłowice. Uczestnicy warsztatów brali aktywny udział w tworzeniu scenariusza oraz kostiumów.