13 stycznia 2023

Szkolenie dla głównych księgowych | 16.02

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu z cyklu Szkoleń dla Głównych Księgowych Instytucji Kultury, tym razem pod nazwą „Podatek VAT/korekta roczna, podatek dochodowy od osób prawnych w Instytucjach Kultury”.

Data szkolenia: 16 lutego 2023 r. (czwartek) godz. 10:00-15:00
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.02.2023 r.

Cel szkolenia:
Przygotowanie do ustalenia wykonanej preproporcji i dotychczasowej proporcji z uwzględnieniem orzecznictwa KIS oraz wyroków sądowych.
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami oraz interpretacjami aparatu skarbowego dotyczącymi podatku VAT i podatku dochodowego
od osób prawnych.
Przedstawienie uczestnikom innych istotnych zmian przepisów dotyczące instytucji kultury na 2023 rok.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku VAT w 2022 roku i na 2023 rok dotyczących instytucji kultury.
Pozyskanie praktycznej wiedzy na temat zasad ustalania i rozliczania prewspółczynnika.
Zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o VAT oraz zmniejszaniem ryzyka przez instytucje kultury.
Przygotowanie do rozliczenia rocznego z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wypełnienia CIT-8 i CIT-8/O.

PROGRAM SZKOLENIA
I/ „Podatek VAT w instytucjach kultury w 2022 roku i zmiany na 2023 rok”.
1/ Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wyroki sądów dotyczące preproporcji wydane dla muzeów, instytucji artystycznych i domów kultury.
2/ Rozliczenie roczne podatku VAT za 2022 rok:
ustalenie wykonanej preproporcji i proporcji za 2022 rok – wzory w Excelu proporcji, wzór prewspółczynnika ustalanego metodą przychodową i MF;
korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł;
korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł – wzory w Excelu.
3/ Kasy rejestrujące na 2023 rok:
warunki zwolnienia z fiskalizacji w 2023 roku;
obowiązki w zakresie terminów ewidencji przy pomocy kas on-line oraz przepisy przejściowe;
orzecznictwo aparatu skarbowego i wyjaśnienia dotyczące kas fiskalnych.
4/ Zmiany ustawy o VAT w 2022 i na 2023 rok dotyczące instytucji kultury.
5/ Konsultacje w zakresie podatku VAT.
II/ „Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury za 2022 i zmiany na 2023 rok”.
1/ Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r. – wzór w Excelu.
2/ Koszty nie stanowiące KUP i skutkujące podatkiem w orzecznictwie aparatu skarbowego i sądów.
3/ Reprezentacja a reklama w instytucjach kultury – aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego w tym zakresie.
4/ Zasady wypełniania CIT–8 i CIT-8/0 za 2022 rok – zmiana druków sprawozdawczych – przykłady rozliczenia podatku w Excelu.
5/ Przykłady praktyczne wypełniania CIT-8 i CIT-8/O.
6/ Omówienie zmian PDOP dotyczące instytucji kultury na 2023 rok.
7/ Konsultacje dotyczące CIT
III/ „Inne istotne zmiany przepisów dotyczące instytucji kultury na 2023 rok”.

Konsultacje w ramach poruszanych zagadnień.
Materiały dydaktyczne zostaną przesłane po szkoleniu mailem.

Czas trwania: 5 godzin od 10:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4 Katowice (1. piętro, sala wykładowa)

Koszt szkolenia: 345.- zł brutto od osoby
Uwaga: zwolnione z VAT w przypadku gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. (Zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710).

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku, „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

Koordynator szkolenia:
Jarosław Bednarczyk – j.bednarczyk@instytutkorfantego.pl; telefon: 32/ 201 77 78.