19 sierpnia 2020

Szkolenie: Podatek VAT w 2020 roku oraz planowane zmiany na 2021 rok

Szkolenie dla Głównych Księgowych

Temat szkolenia:  Podatek VAT  w 2020 roku oraz planowane zmiany na rok 2021

Data szkolenia:  07  października  2020 r.( środa ) godź. 10:00-15:00

Termin nadsyłania zgłoszeń: 02.10.2020 r.

Cel szkolenia:

 • Zaprezentowanie uczestnikom szkolenia zagadnień związanych z praktyką stosowania ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych przez instytucje kultury.
 • Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych wskazówek na jakie elementy związane
  z podatkiem VAT powinni zwrócić szczególną uwagę.
 • Jakie ryzyko niesie ustalanie prewspółczynnika i jak je minimalizować.
 • Zapoznanie się ze zmianami przepisów dot. kas rejestrujących,
 • Zapoznanie uczestników ze zmianami w podatku VAT związanych z pandemią.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku VAT w 2020 roku dotyczących instytucji kultury,
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o VAT w obrocie krajowym oraz zmniejszaniem ryzyka przez instytucje kultury.

Program szkolenia:

Podatek VAT w instytucji kultury w 2019 roku  i zmiany na 2020 rok :

 • Kasy rejestrujące w 2020 roku i planowane zmiany na 2021 rok.
 • Rozwiązania dotyczące kas rejestrujących w ustawie  o VAT.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące kas rejestrujących:
  • tradycyjnych, on-line i wirtualnych, wymogi dokumentowania reklamacji i zwrotów,
  • obowiązki podatnika w zakresie wydawania paragonów,
  • oświadczenia osób dotyczących zasad obsługi kasy,
  • terminy obowiązkowych przeglądów kasy,

Przesunięcie obowiązkowych terminów wprowadzenia kas on-line dla niektórych branż.

 • Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
 • Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące odliczenia lub zwrotu zakupu kas
 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

Split payment (podzielona płatność) w interpretacjach aparatu skarbowego

 • Zakres zastosowania podzielonej płatności – obligatoryjność czy dobrowolność,
 • Korzyści wynikające z zapłaty faktur w systemie podzielonej płatności z rachunku VAT,
 • „Biała lista” a skutki zapłaty na rachunek spoza listy,
  • odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,
  • wyłączenie z KUP w PDOP,
  • sankcje skarbowe
  • termin zawiadomienia US o zapłacie na rachunek spoza listy  – brak sankcji
 • Negatywne skutki braku zapłaty w trybie MPP
  • odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,
  • wyłączenie wydatku z KUP dla PDOP,
  • sankcje skarbowe.
 • Objaśnienia podatkowe dotyczące MPP,

Zmiana ustawy o VAT – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

 • Nowa deklaracja VAT w formie pliku JPK obowiązująca wszystkich podatników od 1 października 2020 roku
  • Wymogi w zakresie wystawiania faktur i nadawania odpowiednich oznaczeń oraz ujmowania w ewidencji sprzedaży,
  • Ewidencja  zakupu dla potrzeb sporządzania deklaracji VAT/JPK.
  • Nowe rozwiązania w zakresie ujmowania  faktur wystawionych do paragonów z NIP.
  • JPK_WB, JPK_ FA oraz inne JPK na żądanie aparatu skarbowego.
 • Zasady odliczenia podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika preproporcji.
 • Prewspółczynnik ustalany zgodnie z wzorem Ministra Finansów dla instytucji kultury
  • ustalenie obrotu rocznego, kwalifikowanie dotacji, transakcje i przychody nie uwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji, zasady zaokrąglania współczynnika proporcji. Przykłady liczenia – wzór w excelu.
 • Wzór ustawowy – metoda dochodowa na obliczanie prewspółczynnika proporcji w artystycznych instytucjach kultury. Przykłady liczenia w excelu.
 • Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wydane wyroki sądowe dla muzeów, domów kultury oraz instytucji artystycznych w zakresie preproporcji.

Obrót z zagranicą

 • Obowiązek  podatkowy w imporcie usług i termin odliczenia podatku.
 • Obowiązek podatkowy w WNT i moment odliczenia podatku.
 • Informacje podsumowujące i wykazywanie obrotu w deklaracji VAT/JPK.

Inne zmiany w podatku VAT w 2020 roku dotyczące instytucji kultury.

Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Czas trwania: 5 godzin od 10:00 do 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba IMP ul. Teatralna 4  Katowice  (1 piętro sala wykładowa)

 

Koszt szkolenia: 345.-  zł brutto od osoby

Uwaga: zwolnione z VAT w przypadku gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą  co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy  o finansach publicznych. (Zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.  29c ustawy  o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710).

 

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku,  „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

 

Koordynator szkolenia:

Jarek Bednarczyk , j.bednarczyk@instytutkorfantego.pl  telefon: 32/ 201 77 78.

UWAGA nowy adres mailowy !!