10 marca 2020

Szkolenie: techniki i narzędzia wspierające dostępność cyfrową zgodnie z WCAG

! WAŻNE !

PONIŻSZE SZKOLENIE ZOSTAJE PRZESUNIĘTE.

O nowych terminach będziemy informować w terminie późniejszym.

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie.

 

Wszystkie instytucje publiczne, w tym kulturalne, muszą przygotować swoje strony internetowe i dokumenty cyfrowe zgodnie z obowiązującą Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Zgodnie z Ustawą oraz Dyrektywą 2016/2102 UE każda jednostka powinna dokonać oceny zgodności elementów stron www z najnowszymi przepisami, a następnie przygotować Deklarację Dostępności.

Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniem „Techniki i narzędzia wspierające dostępność cyfrową zgodnie z WCAG”, które odbędzie się w siedzibie Instytutu Korfantego przy ulicy Teatralnej 4 w Katowicach w terminie, który zostanie ustalony po odwołaniu stanu epidemii.

ZGŁOSZENIA:
kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres szkolenia@instytutkorfantego.pl / zgłoszenia przyjmowane są do 14 kwietnia 2020 roku.

ZAPISY – zostaną uruchomione po ogłoszeniu terminu szkolenia
Pełen program

Dla kogo?
Animatorzy i managerowie kultury, przedstawiciele instytucji kultury, administracji, jednostek oświatowych, pracownicy działu PR, trenerzy i szkoleniowcy kulturalno-oświatowi, pracownicy bibliotek i świetlic.

Korzyści:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prostymi technikami i strategiami oceny dostępności stron www oraz dokumentów cyfrowych a następnie samodzielne przygotowanie treści zawartych w Deklaracji Dostępności.
Uczestnicy posiądą umiejętności w zakresie:
1. Efektywnego przeprowadzenia oceny dostępności cyfrowej własnych stron internetowych i dokumentów cyfrowych.
2. Przygotowywania materiałów promocyjnych, szkoleniowych i innych w oparciu o zasady i wytyczne WCAG 2.1.
3. Wdrożenia dobrych praktyk do samodzielnego przygotowania materiałów multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem dodawania tekstu alternatywnego do ilustracji, sposobu przygotowania wersji tekstowej infografiki, napisów do filmu, transkrypcji i wielu innych.

Program:
• wprowadzenie do tematyki włączenia cyfrowego i społecznego w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego,
• zaznajomienie z aspektami prawnymi obowiązującymi w Polsce już od 2012 roku,
• przybliżenie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu,
• zapoznanie z wytycznymi WCAG dotyczącymi dostępności stron internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku oraz dla osób niedowidzących i słabowidzących,
• przedstawienie prostych sposobów przygotowania Deklaracji Dostępności zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji,
• dobre praktyki w pracy animatora i managera kultury,
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
• szybkie i samodzielne sprawdzenie dostępności cyfrowej strony www z wykorzystaniem Listy Kontrolnej Ministerstwa Cyfryzacji.

Prowadząca:
Izabela Mrochen ukończyła studia wyższe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w 1995 roku, następnie w 1998 roku studia wyższe z zakresu języka angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Początkowe zainteresowania dostępnością cyfrową były związane z tłumaczeniem napisów do filmów jak również sposób przygotowania dubbingu. Od 2010 roku swoje zainteresowania dodatkowo skupiła wokół problematyki związanej z tłumaczeniem napisów oraz wykorzystania najnowszej technologii komputerowej, w szczególności narzędzia CAT (Computer Assisted/Aided Tools). Od 2012 roku bierze udział w warsztatach
związanych z przygotowaniem audiodeskrypcji do filmów i dzieł plastycznych. W 2013 roku inicjuje utworzenie pierwszych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest współautorem Metodologii badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0 dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którą opublikowano w maju 2013 roku oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w latach 2014-2020. W 2016 roku otrzymała certyfikat (PCWA) potwierdzający wiedzę i umiejętności audytowania stron zgodnie z zasadami WCAG 2.0 nadanym przez
University of South Australia oraz Media Access Australia. W 2020 roku jest współautorem Metody oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1. Od 8 lat prowadzi warsztaty, szkolenia i seminaria przybliżając tematykę użyteczności i dostępności materiałów elektronicznych oraz stron internetowych.

Koszt:
Udział w jednym szkoleniu – 250 zł netto.

Kontakt
Centrum Edukacji i Animacji
tel. 32 201 77 78
szkolenia@instytutkorfantego.pl

Akademia Kadr Kultury Instytutu Korfantego to kompleksowy cykl szkoleniowy, który przygotuje do pracy w kulturze i wyposaży w narzędzia, kompetencje i wiedzę niezbędną dla każdego działacza kultury. Zostań jej absolwentem i otrzymaj certyfikat!

Więcej szkoleń można znaleźć pod adresem: http://bit.ly/2v0qWc7

Uzyskaj certyfikat ukończenia Akademii Kadr Kultury i weź udział w jednym bezpłatnym szkoleniu! Zapisz się do udziału w 5 szkoleniach (piąte darmowe), zachęcamy do kontaktu: szkolenia@instytutkorfantego.pl lub zadzwoń: 32 201 77 78.