22 stycznia 2020

Szkolenie – zielona instytucja kultury

Nasz wpływ na otaczający świat przynosi coraz bardziej odczuwalne konsekwencje. Pojawia się pytanie, co można zrobić, aby te zmiany spowolnić? Czy instytucje kultury mogą mieć w tym udział? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista – NATURAlnie! Zapraszamy zatem instytucje kultury do obrania nowego, przyjaznego środowisku kursu, tym samym uzupełniając filozofię samej instytucji o proekologiczne zarządzanie.

Zapraszamy na szkolenie: Zielona instytucja kultury, które odbędzie się w siedzibie Instytutu w dniach 18-19.03.2020 r.

Pełen program szkolenia można pobrać pod linkiem. Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia (do pobrania) i odesłać na ją adres: szkolenia@instytutkorfantego.pl do dnia 13.03.2020.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów instytucji kultury, edukatorów i animatorów, kierowników działów i wszystkich, którzy widzą potrzebę działania na rzecz minimalizowania wpływu człowieka na środowisko.

Korzyści dla uczestników
– nabycie refleksji nt. roli instytucji kultury w czasie zmian klimatycznych,
– inspiracja do działań edukacyjno-animacyjnych, a także programowych związanych z edukacją ekologiczną,
– wiedza o podstawowych i możliwych działaniach gotowych do wdrożenia wśród pracowników instytucji,
– obniżenie zużycia mediów w instytucji,
– wspólnie wypracowanych zielony dekalog, czyli rekomendacje do wdrożenia w instytucji,
– przekazanie listy literatury i filmów do pogłębienia wiedzy.

PROGRAM
I. Budowanie świadomości i działań przyjaznych środowisku w obrębie instytucji (co znaczy być eko, ekoSWOT, ekoDEKALOG).
II. Programowanie działań promujących ekopostawy wśród mieszkańców/odbiorców działań instytucji (przykłady działań proekologicznych, budowanie programu edukacji ekologicznej, myślenie o środowisku w ramach działań, które nie poruszają tematyki ekologicznej).
III. Odpowiedzialność społeczna instytucji (współpraca lokalna, inspirowanie do działań proekologicznych, dobre praktyki i korzyści)

PROWADZĄCE
Joanna Tabaka – trenerka, ekspertka ds. promocji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Studiowała Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Umeå Universitet w Szwecji. Od 10 lat związana z warszawskimi instytucjami i projektami kulturalnymi: m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia, TR Warszawa, Teatr Żydowski, Instytut Teatralny. Jest certyfikowanym koordynatorem wolontariatu kulturalnego. Od 3 lat związana z Urzędem m.st. Warszawy w zakresie komunikacji i promocji projektów senioralnych w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych.
Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przeprowadziła ponad 100 warsztatów i spotkań z zakresu promocji kultury oraz audience development m.in. dla lokalnych domów kultury, bibliotek, teatrów i muzeów w całej Polsce. Od 2015 roku, dzieli się swoimi przemyśleniami, wątpliwościami i dobrymi praktykami o tym, jak stawać się instytucją przyjazną widzowi na stronie www.facebook.pl/widoknawidownie. Jej życiową misja jest przełamywanie barier w dostępie do kultury, m.in. poprzez edukację i podnoszenie kompetencji pracowników instytucji.

Martyna Cziszewska – Klejnowska – Architektka krajobrazu, prezeska Fundacji Kulturotwórczej „Grupa W Działaniu”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016, autorka koncepcji BIENNALE NIEUŻYTKÓW. Współpracowała m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacją Na Miejscu czy Fundacją Stocznia. Realizuje projekty z zakresu edukacji artystycznej, kulturalnej i przestrzennej. Brała udział w wielu projektach dotyczących współtworzenia przestrzeni publicznej, a także pracowała w zespołach odpowiedzialnych za konsultacje społeczne zielonych przestrzeni miejskich.

KOSZT
Udział w jednym szkoleniu – 250 zł netto.

KONTAKT
Centrum Edukacji i Animacji
tel. 32 201 77 78
szkolenia@instytutkorfantego.pl.

Akademia Kard Kultury to cykl kilkunastu szkoleń realizowanych przez dział Centrum Edukacji i Animacji. Ciekawa tematyka proponowanych szkoleń nie tylko przygotowuje do pracy w kulturze, ale również poszerza wiedzę i kompetencje oraz wyposaża w narzędzia niezbędne każdemu pracownikowi sektora kultury.

Dla każdej osoby, która weźmie udział w czterech szkoleniach cyklu – udział w piątym szkoleniu jest bezpłatny. Absolwenci Akademii otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

Zachęcamy do kontaktu: szkolenia@instytutkorfantego.pl lub zadzwoń: 32 201 77 78.