27 listopada 2019

Tropiciele śląskich tradycji

Tropiciele śląskich tradycji

Miejsce realizacji: Gliwice

Podmiot realizujący: Aurelia Kobylińska, Ewa Czeriweń-Skipiała

Pomysłodawczynie projektu: Aurelia Kobylińska, Ewa Czeriweń-Skipiała

Krótki opis: Projekt Tropiciele Śląskich Tradycji połączył edukację i działania artystyczne, aby zapoznać dzieci ze śląskimi tradycjami.

Dzieci miały okazję odwiedzić Muzeum Śląskie oraz Siemianowickie Centrum Kultury, gdzie odbyły się zajęcia edukacyjne. W ramach projektu powstały zespoły taneczno-wokalne, które wstąpiły podczas gali finałowej podsumowującej projekt. W programie były tańce i piosenki były regionalne, a w występie teatralnym można było usłyszeć dialogi w śląskiej godce.

Galę poprzedziły warsztaty taneczne, wokalne i teatralne.

Ważnym elementem projektu była część, w której dzieci przygotowywały prace plastyczne wraz ze swoimi dziadkami. Prace prezentowane były między innymi na wystawie w Forum Gliwice.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”, którego operatorem jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” #bmk #bardzomlodakultura