22 stycznia 2021

Tuplikować historyjo

Plakat promujący projekt pn. Tuplikować historyjo

Plakat promujący projekt pn. Tuplikować historyjo (kontynuacja plakatu)

Projekt zakładał wzbudzenie zainteresowania oraz chęć pogłębienia historii regionu, w którym mieszkają uczestnicy projektu. Projekt miał na celu zapoznanie uczestników z etnodizajnem śląskim na podstawie stroju rozbarskiego, pszczyńskiego i cieszyńskiego.
Projekt podejmował próbę znalezienia wspólnego mianownika historii górnośląskiej ze współczesnością. Projekt miał zachęcić młodych ludzi – uczestników projektu – do szukania i poznawania swoich korzeni.

Działania: lekcja muzealna w tym prelekcja o historii Śląska, warsztaty z malowania wstążek śląskich, oglądanie spektaklu on-line „Mianujom mie Hanka”.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”, którego operatorem w województwie śląskim jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” #bmk #bardzomlodakultura

Warsztaty w sali szkolnej. Mężczyzna opowiada dzieciom. Ma na sobie spódnicę śląską. Za nim rozwieszone męskie i kobiece ludowe stroje.