4 marca 2021

Komunikat Organizatora Eliminacji Regionalnych 66. OKR w subregionie katowickim

Komunikat Organizatora Eliminacji Regionalnych 66. OKR w subregionie katowickim

Szanowni Organizatorzy eliminacji: miejskich, gminnych, powiatowych konkursu recytatorskiego 66. OKR dla szkół ponadpodstawowych i dorosłych!

Informujemy, iż eliminacje regionalne oraz wojewódzkie 66. OKR zostały odwołane i nie odbędą się w tym roku.

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego