13 maja 2019

Wiosenny Spływ Odrzański ZHP

Wiosenny Spływ Odrzański ZHP
25.05.2019 / Januszkowice

25 maja zagościmy na Odrzańskim Spływie Wiosennym, organizowanym przez Chorągiew Śląską ZHP, który ma na celu upamiętnienie Powstań Śląskich. Każdy z trzech głównych szlaków spływu symbolicznie nosi imię osoby zasłużonej podczas powstania. Kanał Gliwicki nosi imię Roberta Oszka, rzeka Ruda imię Stanisława Wolnego, natomiast Odra imię Konrada Wawelberga. Spływ kończy się przy pomniku na Górze Świętej Anny. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.

Zaproszeni przez harcerzy na 56. Spływ Wiosenny, a konkretnie na sobotnie ognisko w Januszkowicach przedstawimy tam w ramach projektu „ODRAzu widać Kulturę!” nieco inny obraz powstań i plebiscytu w gawędzie pt.: „O kobietach w czasie powstań i plebiscytu. Kobiecy i męski punkt widzenia”. Gawędzić będą: dr Małgorzata Tkacz-Janik (RIK) i dr Paweł Parys (MŚ). Jedną z bohaterek gawędy będzie Janina Omańkowska, której 160 rocznicę urodzin obchodzimy 12 czerwca br.

Gawędzący:

dr Małgorzata Tkacz-Janik, współautorka broszury „Chcemy całego życia. Stulecie Praw Kobiet 1918-2018”, inicjatorka Śląskiego Szlaku Kobiet oraz Herstoriady, czyli cyklu wykładów o historii kobiet na przełomie XIX i XX wieku w różnych regionach Polski (projekt zakończony w 2018 roku), feministka i humanistka, „strażniczka” głównego motywu ubiegłorocznej INDUSTRIADY „Industria jest kobietą”. Obecnie pracuje w RIK, jako specjalistka ds. dziedzictwa niematerialnego.

dr Paweł Parys, w 2007 roku obronił pod kierunkiem prof. Edwarda Długajczyka pracę magisterską dotyczącą 2. Pułku Strzelców Rybnickich. W tym samym roku zatrudniony w Muzeum Śląskim w Katowicach. W 2015 roku obronił pracę doktorską na temat uchodźstwa po I powstaniu śląskim. Autor kilkunastu artykułów o tematyce powstańczej. Kurator otwartej 2 maja w Muzeum Śląskim wystawy o kobietach w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Więcej informacji o wystawie można znaleźć na stronie internetowej.

Mem autorstwa Marty Frej