27 listopada 2019

Wi(Y)ry Kultury

Wi(Y)ry Kultury 

Miejsce realizacji: Gmina Wyry – dobre miejsce do zamieszkania

Podmiot realizujący: Dom Kultury Gostyń i Szkoła Podstawowa w Wyrach

Pomysłodawczyni projektu: Karolina Kopacz

Krótki opis: w projekcie najważniejsza była kultura śląska. Dzieci miały okazję wziąć udział w serii warsztatów pod hasłami: „Pokaż Śląsk” (blok teatralny), „Usłysz Śląsk” (blok muzyczny) i „Dotknij Śląska” (blok artystyczny).

Projekt skierowany był dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej w Wyrach/

Uczniowie bloku teatralnego podczas warsztatów przygotowali scenkę prezentującą śląską kulturę, wykorzystując ekspresję swojego ciała. Uczniowie bloku muzycznego przygotowali występ odnoszący się do śląskiej tradycji muzycznej. Blok artystyczny zakładał stworzenie instalacji będącej wizualizacją ciekawych śląskich słów, takich jak: wichajster, bigel albo cwiter.

Finałem projektu była gala podsumowująca, na której zaprezentowano efekty spotkań z uczniami – wernisaż wraz z wystawą artystycznych instalacji, występ muzyczny i teatralny uczniów, którzy pokazali swoją interpretację regionalizmu. Gali również towarzyszyła wystawa zdjęć wykonanych podczas trwania warsztatów.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”, którego operatorem jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” #bmk #bardzomlodakultura