23 maja 2022

XVIII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego

Zapraszamy Państwa na XVIII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego, które odbędzie się 9 czerwca 2022 r., pod hasłem „Bo Kultura to niezawodowa edukacja dorosłych! VOL.1”

Będzie to na inauguracja akredytacji Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w programie Erasmus+ w sektorze Edukacji dorosłych.

Przez kolejne lata – do 2027 r. włącznie, dzięki strategicznej obecności IMP w programie Erasmus+, zagwarantujemy wsparcie rozwoju kompetencji osób pracujących z dorosłymi i na ich rzecz w sektorze kultury – animatorów i edukatorów kultury z województwa śląskiego.
I tak, już teraz proponujemy sfinansowanie szkoleń i kursów w krajach Unii Europejskiej. Udział będzie możliwy jeszcze w 2022 r., dla osób indywidualnych wyłonionych w otwartym naborze, które już współpracują z Instytutem lub podejmą taką współpracę.
Naszą misją jest budowanie regionalnego ruchu animatorów kultury na rzecz formalnej, nieformalnej i pozaformalnej niezawodowej edukacji dorosłych i poszukiwanie sojuszników w refleksji o jej kulturotwórczej wartości. Podczas spotkania dowiecie się jak wziąć udział w naszej inicjatywie.

Program spotkania:
10.30 Rejestracja
11.00 Otwarcie Forum / p.o. Dyrektora IMP Łukasz Rosicki
11.05 Forum Animatorów – z czym wkroczymy w „wiek dojrzały”? /dr Małgorzata Mazur, Zastępca Dyrektora IMP
11.15 Akredytacja Erasmusa dla Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w sektorze edukacji dorosłych od Fundacji Rozwoju Systemu Erasmus – krajowego operatora programu Erasmus+.
Specyfika oferty sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+. Akcja 1 i Akcja 2 pod kątem możliwości wnioskowania o dofinansowanie projektów przez instytucje kultury i organizacje działające w tym obszarze. Dyskusja / Tomasz Wałkuski, Przedstawiciel FRSE
12.00 Kultura = niezawodowa edukacja dorosłych! / Maciej Zygmunt
12:15 Przedstawienie zasad otwartego naboru i warunków uczestnictwa w programie Erasmus+ organizowanym przez IMP w roku 2022 / Katarzyna Kleczko i Aleksander Lysko
12.35 Dyskusja tematyczna/ przerwa kawowa
Prowadzenie: Krzysztof Kraus

Uwaga!
Spotkanie jest otwarte, bezpłatne. Obowiązują zapisy. Aby zapisać się na Forum napisz na adres k.kleczko@instytutkorfantego.pl lub zadzwoń pod numer 32 201 77 70.

Miejsce spotkania:
siedziba IMP, ul. Teatralna 4, Katowice

O Forum:
Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego to inicjatywa konsolidujących środowisko animatorów kultury w naszym regionie. Spotkania w ramach Forum odbywają się od 2013 roku w siedzibie różnych instytucji należących do tej kreatywnej sieci współpracy, wymiany, partnerstwa. Każde Forum odbywa się pod wybranym tematem przewodnim.
Czytaj więcej o Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego -> KLIK

O akredytacji:
Więcej o akredytacji Instytutu Korfantego w programie Erasmus+ 2021-2027 w sektorze Edukacja dorosłych -> KLIK