O publikacji

Archeologia. Górny Śląsk

Publikacja do pobrania.

 

Książka Archeologia. Górny Śląsk stanowi podsumowanie bogatego dorobku archeologii górnośląskiej od jej początków po dzień dzisiejszy. To również synteza obejmująca wszystkie zagadnienia związane z archeologią Górnego Śląska w jego historycznych granicach, bez części należącej do Czech. W czternastu rozdziałach omówiono pradzieje, średniowiecze i czasy nowożytne, a także m.in. muzealnictwo i konserwatorstwo. Album jest adresowany nie tylko do archeologów, studentów różnych kierunków, ale przede wszystkim do młodzieży szkolnej, nauczycieli i miłośników przeszłości rekonstruowanej na podstawie zabytków wydobytych z ziemi. Temu celowi powinny sprzyjać bogata szata graficzna, zwłaszcza liczne, często unikatowe przedstawienia zabytków, mapki, planiki, rysunki, wykresy i zasługujące na szczególną uwagę zdjęcia archiwalne. Autorami książki są archeolodzy z uniwersytetów we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie oraz z różnych instytucji górnośląskich. Publikacja ta bez wątpienia uzupełni braki na rynku księgarskim i spełni oczekiwania szerokiego kręgu odbiorców. Należy też żywić nadzieję, że zainteresuje lokalne społeczności, prezentując im to, co najważniejsze i najciekawsze w archeologii, oraz dostarczając wiele materiałów wskazujących na bogactwo kultury w tym regionie.