Dokumenty

Dokumenty strategiczne dotyczące kultury

Poniżej prezentujemy dokumenty strategiczne związane z sektorem kultury, m.in. dokumenty o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania i organizowania życia kulturalnego w Polsce.