O raporcie

Kultura w Województwie Śląskim – Raport wskaźnikowy 2008-2017

Poniżej prezentujemy raport wskaźnikowy dotyczący instytucji kultury oraz wydatków na kulturę w Województwie Śląskim.