Karty zgłoszeniowe

Karty zgłoszeniowe OKR 2020

Zapraszamy do udziału w 65. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Tylko do 18 marca 2020 roku można wysyłać zgłoszenia do głównego organizatora eliminacji regionalnych!

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną w postaci skanu karty zgłoszenia wraz z załącznikiem (karta zgłoszenia do etapu regionalnego) na adres: j.kowalskikrawczyk@instytutkorfatego.pl lub listownie (decyduje data wpłynięcia dokumentu do organizatora eliminacji) na adres: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ulica Teatralna 4, 40-003 Katowice, z dopiskiem: 65. OKR zgłoszenie.