Dyrekcja Instytutu

Dyrekcja

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka 

Funkcję dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego profesor Zygmunt Woźniczka pełni od marca 2020 roku.
Dyrektor jest profesorem nauk humanistycznych, wieloletnim pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego, głęboko zaangażowanym w zagadnienia historii najnowszej oraz problemy kultury, szczególnie kultury Górnego Śląska. Żywo interesuje się zagadnieniami związanymi z przesiedleniami ludności kresowej i wkładem Kresowiaków w rozwój życia gospodarczego, naukowego i kulturalnego na Śląsku, a także sylwetką Wojciecha Korfantego i tematem powstań śląskich. To z jego inicjatywy Instytut Myśli Polskiej wyodrębnił dział historii poświęcony zwłaszcza tym zagadnieniom.
Dyrektor pełni także wiele funkcji w innych instytucjach, komisjach i stowarzyszeniach, m.in. w  Komisji Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności, w  Ośrodku
Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, w Komisji Historycznej PAN w Katowicach, Radzie Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w Polskim Towarzystwie Kulturoznawczym, Zarządzie Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski, czy Komitecie Organizacyjnym Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.
Jest autorem licznych publikacji m.in.: Represje na Górnym Śląsku po 1945 rokuKatowice – Stalinogród – Katowice Z dziejów miasta 1948-1956; Katowice 1945–1950 Pierwsze powojenne lata polityka- społeczeństwo-kulturaTrzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944–1953.
Wyróżniony wielokrotnie nagrodami Rektora UŚ, laureat Nagrody im. Wojciecha Korfantego (2007) przyznawanej przez Związek Górnośląski, a także posiadacz medalu „Pro Memoria” nadanego mu przez Urząd Kombatantów.

Kontakt:
z.wozniczka[malpa]instytutkorfantego.pl
tel. 32 251 75 63, 32 200 06 69

ZASTĘPCA DYREKTORA

dr Małgorzata Mazur

 

Kontakt:
m.mazur[malpa]instytutkorfantego.pl
tel. 32 251 75 63, 32 200 06 69