Rada Programowa

Rada Programowa

dr hab. Marian Grzegorz Gerlich

dr hab. Zygmunt Woźniczka, prof. UŚ

dr Karol Makles

Aleksander Lysko

Maciej Zygmunt