Co słychać?

Erasmus+ Akredytacja / Aktualności

Pomieszczenie. Kobieta i trzech mężczyzn trzymają kartę z napisem informującym o przyznaniu Instytutowi Akredytacji Erasmusa.

Aktualności

Pamiętacie, jak wspominaliśmy o naszej Akredytacji w programie Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych?

Dzięki Akredytacji zagwarantujemy wsparcie rozwoju kompetencji osób pracujących z dorosłymi i na ich rzecz – animatorów i edukatorów kultury z województwa śląskiego.

Nasza oferta, udziału w dofinansowanych szkoleniach i kursach w krajach Unii Europejskiej w 2022 r., dotyczyć będzie osób, które już współpracują z Instytutem lub podejmą taką współpracę. Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w programie Erasmus+ przedstawione zostaną na początku 2022 r.

Finansowanie

Tekst: Współfinansowane przez Unię Europejską. Flaga Unii Europejskiej, tło białe.