O badaniu

Raport wskaźnikowy Kultura w województwie śląskim

Raport prezentuje ilościowe dane w oparciu o wskaźniki sektora kultury Województwa Śląskiego na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.