zamów

Cena: 31,00 zł

Górnośląskie Miejsca Pamięci

O książce

Górnośląskie Miejsca Pamięci

Zapraszamy do zakupu nowej publikacji.

Prezentowana tu galeria miejsc pamięci nie jest rodzajem przewodnika turystycznego po Górnym Śląsku, refleksji na temat historii regionu, czy przypadkowym zbiorem wydarzeń. Stanowi próbę rekonstrukcji kulturowych artefaktów leżących u podstaw tożsamości społeczności autochtonicznej. Twórcą pojęcia miejsc pamięci (lieux de mémoire) jest francuski historyk Pierre Nora. To on jako pierwszy podjął się próby rozszyfrowania znaczenia obiektów, które spełniają w pamięci rolę symboli. Przy czym miejsc pamięci nie rozumiemy tutaj tylko w kategoriach geograficznych. Mogą nimi być również ludzie, wydarzenia, czy nawet przedmioty. Miejsca pamięci wchodzą ze sobą w skomplikowane relacje i w różny sposób wzajemnie się rekonfigurują. Występują w różnych kontekstach i nabierają w nich odmiennych znaczeń.
[Ze Wstępu]

Wstęp
Einführung

Góra św. Anny. Nowe Jeruzalem
Annaberg. Das neue Jerusalem.

Św. Jadwiga Śląska. Marzenia o polskiej koronie z pługiem w tle
Heilige Hedwig. Die Träume von der polnischen Krone mit dem Pflug im Hintergrund.

Czasy Habsburgów. Przegrana szansa dziejowa
Die habsburgische Zeit. Die große historische Chance wurde vertan.

Głogówek – miasto niechciane
Oberglogau. Eine Stadt, die keiner will.

Joseph von Eichendorff. Bard ziemi rodzinnej
Josef von Eichendorff, der Dichter der Vertriebenen.

Drewniane figury słuchały cierpliwie.
Powstanie śląskie z 1811 roku.

Die hölzernen Figuren haben geduldig zugehört.
Der schlesische Aufstand von 1811.

Bogacili się inni. Rewolucja przemysłowa w XIX wieku
Reich wurden die Anderen. Die industrielle Revolution im XIX. Jahrhundert.

Gniew za czasy pogardy był wielki
Der Zorn für die Zeiten der Erniedrigung war groß.

Wojciech Korfanty – postać tragiczna
Wojciech Korfanty. Eine tragische Gestalt.

Utracone tradycje. Żydzi na Górnym Śląsku
Verlorene Hoffnungen. Die Juden in Oberschlesien.

Hans Lukaschek, obrońca pokrzywdzonych
Hans Lukaschek, der Beschützer der Geächteten.

Trawniki płaczu. Komunistyczne obozy dla autochtonów
Weinender Rasen. Kommunistische Lager für Autochthone.

Tytan pojednania – Arcybiskup Alfons Nossol
Ein Titan der Versöhnung. Erzbischof Alfons Nossol.

Bibliografia
Bibliographie

Źródła fotografii

zamów

Cena: 31,00 zł

Górnośląskie Miejsca Pamięci