zamów

Cena: 7,00 zł

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny "Śląsk" 4/2021

O miesięczniku

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Śląsk” 4/2021

Prezentujemy spis treści:

PUBLICYSTYKA
LISTY CZĘSTOCHOWSKIE Jarosław Kapsa O ŚLĄSK LOMPY
Krzysztof Korwin-Piotrowski RÓŻEWICZ I JEGO GLIWICKIE LATA
Alojzy Czech SPRAWA ŚLĄSKA W OCZACH AMERYKANKI
Paweł Parys ROZBARK PODCZAS III POWSTANIA
Ks. Henryk Pyka PRZY PUSTYM GROBIE
Agnieszka Zielińska W WALCE Z COVID-19 KAŻDY MA ROLĘ DO ODEGRANIA! ROZMOWA Z PROF. MARIANEM ZEMBALĄ
Piotr Skowronek PISANIE IKON ROZMOWA Z KS. PROF. DARIUSZEM KLEJNOWSKIM-RÓŻYCKIM
Ryszard Bednarczyk O PROZIE EDWARDA SZOPY
Zbigniew Lubowski GAŁCZYŃSKI I… MATEMATYKA. ROZMOWA Z HENRYKIEM TALAREM
Andrzej Jarczewski SZKOŁA PONIENORMALNA
ŚLĄSKIE TAJEMNICE Paulina Frątczak SZANSA DLA LISIEJ GÓRY
Marcin Hałaś ODSZEDŁ EDWARD SZOPA
Antoni Wilgusiewicz ŚLĄZAK EKSPATRIOWANY. RZECZ O RYSZARDZIE GANSIŃCU
Zbigniew Lubowski ZGASŁ PŁOMIEŃ OSTATNIEJ ZAPAŁKOWNI
Edward Wieczorek JUDAIKA JURY
Wojciech Lipowski WYPEŁNIĆ NIEOBECNOŚĆ
PO-GWARKI PROFESORA Jerzy Paszek SPOJRZENIE SKRABLISTY NA „ADĘ” NABOKOVA

PLASTYKA, MALARSTWO, FOTOGRAFIA
Maciej Melecki O MALARSTWIE AGNIESZKI CZYŻEWSKIEJ
GALERIA – AGNIESZKA CZYŻEWSKA, MALARSTWO

POEZJA I PROZA
WIERSZ NA OTWARCIE Marian Kisiel NAD PIEŚNIAMI
Marian Kisiel NOWE WIERSZE PROZĄ
Władimir Odojewski FRAGMENTY (przełożył Marian Kisiel)
Janina Barbara Sokołowska WIERSZE
Barbara Romer Kukulska NA KOSZUTCE

FELIETONY
Zygmunt Woźniczka WYBUCH III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 2/3 MAJA 1921
ŚLĄSKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA. Jan Miodek ALECH MU NAZDAŁA!
MUZYKA MOJA MIŁOŚĆ Krzysztof Korwin-Piotrowski CHARYZMATYCZNY PIOTR BECZAŁA
BŁYSKI i ZAPATRZENIA Marian Sworzeń JOSEPH ROTH, „LEGENDA O ŚWIĘTYM PIJAKU I INNE OPOWIADANIA”
MIĘDZY CISZĄ A HAŁASEM Marian Gerlich DEZYDERATA. FAKTY, KONTEKSTY, ASOCJACJE
JĘZYK W STRUNACH Piotr Grella-Możejko MUZYKA JAK CHLEB
BIAŁE KRUKI Jan Malicki AUTOGRAFY: NIEZBYWALNY SYMBOL BYTU

KSIĄŻKI
Marian Kisiel ULTIMA SCRIPTA
Piotr Skowronek OSWAJANIE TOŻSAMOŚCI
Katarzyna Tałuć NIEZNANA KORESPONDENCJA
Andrzej Juchniewicz KONTUR PORTRETU
Jerzy Stasiewicz HIEROGLIFY DROGI

KSIĄŻKI NADESŁANE

NOTATNIK KULTURALNY

Na okładce:
Agnieszka Korusiewicz-Kowol, fotografia

zamów

Cena: 7,00 zł

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny "Śląsk" 4/2021