zamów

Cena: 29,90 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 10 TRANSPORT

O publikacji

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 10 TRANSPORT

Motywem przewodnim publikacji jest transport. Wiodący temat traktowany jest bardzo szeroko – poczynając od budynków, budowli i infrastruktury związanej z transportem lądowym (drogowym, kolejowym, rurociągowym, podziemnym, naziemnym…) wodnym i powietrznym, poprzez środki transportu (samochody, tramwaje, rowery), a kończąc na wpływie transportu na osadnictwo, rozwój gospodarki, przemysłu itp. Referaty dotyczyć będą m.in. prac związanych z udostępnieniem do ruchu turystycznego Sztolni Królowa Luiza, działalności Kolei Wąskotorowych w Rudach czy rozwoju ruchu lotniczego na Śląsku.

10. tom Wiadomości Konserwatorskich jest okazją do podsumowań, jak również do… zmiany szaty graficznej wydawnictwa. W publikacji oprócz wielu interesujących artykułów dotyczących różnorodnych aspektów transportu, zawarty będzie między innymi spis artykułów, które ukazały się w tomach 1-9, a także informacje o ciekawszych odkryciach na terenie województwa śląskiego (dekoracja malarska w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku oraz wzorce dla fresków sklepiennych w kościele pw. św. Św. Andrzeja Apostoła i Barbary w Częstochowie) oraz wykaz ważniejszych prac konserwatorskich prowadzonych na terenie województwa śląskiego przy zabytkach wpisanych do rejestru. Autorami artykułów są osoby zajmujące się na co dzień zawodowo problematyką dziedzictwa kulturowego: pracownicy służb konserwatorskich, urzędów miast, uczelni i instytucji kultury.

Redakcja: Irena Konty
Rok wydania: 2018
Wydawcami są: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. 

Spis treści

I. Prace konserwatorskie
Ewa Caban: Kanał Gliwicki – prace przy śluzie „Rudziniec”Aleksandra Frydrychowicz: Przystanek kolejowy Rybnik-Paruszowiec. Odtworzenie obiektu ze zmianą kubatury i z zachowaniem elementów oryginalnychJacek Jakubek: 170. lat dworca Sosnowiec-MaczkiBarbara Klajmon: Rewitalizacja Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ZabrzuIrena Kontny: Pamięć i zapomnienie. Dwa przypadki dekoracji malarskich dworców kolejowych w Bielsku i w MaczkachEwa Pokorska-Ożóg: „Tu stacja Gliwice”. Metamorfozy gliwickiego dworca kolejowego 
II. Studia i badania
Aneta Borowik: Śląskie skrzydła. Historia i architektura lotniska cywilnego w Katowicach-Muchowcu  Janusz Moczulski: Powstanie Lotniska MuchowiecAdam Frużyński: Historia transportu w górnośląskich kopalniach węgla kamiennegoAleksandra Goniewicz: Tramwaje elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim. Podstacja tramwajowa w SosnowcuHelena Jadwiszczok-Molencka, Jacek Molencki: Rozwój infrastruktury drogowej, tramwajowej i kolejowej w  BytomiuDominik Kania: MÓJ 130 Historia katowickiego motocykla, którego rozwój zatrzymała wojna Dawid Keller: Zapomniana, niedoceniona, ale ważna – wpływ kolei na życie gospodarcze i społeczne Górnego Śląska w XIX i XX w. (głos w dyskusji)Dawid Keller: Przystanek kolejowy z obiektem dworcowym w Rybniku-Paruszowcu – trudna droga do częściowego zachowaniaTomasz Kopeć: Stacja kolei wąskotorowej w RudachDominik Mączyński: Z lasu na budowę, czyli transport drewna w dawnej PolscePiotr Rygus: Produkcja urządzeń transportu bliskiego w Hucie „Zgoda” (od 1947 r. Zakład Urządzeń Technicznych „Zgoda”) w ŚwiętochłowicachMartyna Walker: Podróż roślin ogrodowych do Europy północnej. Transfer wiedzy, pozyskiwanie i transport roślin
III. Odkrycia
Anna Sypek: Dekoracja malarska odsłonięta w kaplicy Matki Boskiej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Złotym PotokuAntonina Żaba: Wzorzec graficzny dla fresku sklepiennego w zakrystii kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła i Barbary w Częstochowie
IV. Komunikaty
Wykaz prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, przeprowadzonych w latach 2016-2017 (wybór)Wykaz przyznanych dotacji w latach 2010-2017Wykaz zadań rekomendowanych do udzielenia w 2018 r. dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiegoV. Noty biograficzneVI. Spis treści WKWŚ tom 1-9  

zamów

Cena: 29,90 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 10 TRANSPORT