zamów

Cena: 15,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 2 ZAMKI. PAŁACE

O publikacji

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 2 ZAMKI. PAŁACE

Seria wydawnicza relacjonuje wydarzenia z dziedziny konserwacji zabytków. Tom 2. został poświęcony zamkom i pałacom znajdującym się w województwie śląskim.

W książce podjęto temat prac konserwatorskich prowadzonych w zamku pszczyńskim, w zamku w Siewierzu, w pałacach Dietla w Sosnowcu, Fitznera w Siemianowicach Śląskich, Pawłowicach, Goldsteinów w Katowicach i także w Katowicach Pałacu Młodzieży.

Zaprezentowano również studia i badania prowadzone w zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie, na Górze Zamkowej w Cieszynie, na zamkach w Żywcu i Świerklańcu, badania dendrochronologiczne w zabytkowych kościółkach drewnianych.

Poruszono także problem adaptacji wnętrz górnośląskich świątyń do odnowionej liturgii po Soborze Watykańskim II. Przedstawiono ochronę zabytków na Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym, w tym sylwetkę Tadeusza Dobrowolskiego. W formie komunikatu zaprezentowano „Biblię pauperum” w kościółka.

Red. Barbara Klajmon
Rok wydania: 2010

Spis treści

 • Od wydawców (B. Klajmon, J. Owczarek)
 • B. Klajmon, Zamki i pałace w województwie śląskim. Stan zasobu i problemy konserwatorskie

I Prace konserwatorskie

 • J. Gałaszek, Prace budowlane, remontowe i konserwatorskie w zamku pszczyńskim w patach 1945-2009
 • A. Rok, Zamek w Siewierzu. Założenia konserwatorskie i rewaloryzacja zabytkowej ruiny
 • I. Kontny, Pałac Dietla w Sosnowcu. Jego dzieje i konserwacja
 • M. Lachowska, Pałac w Pławniowicach – perła śląskiej architektury
 • M. Derus, Willa-pałac miejski Wilhelma Fitznera w Siemianowicach Śląskich
 • B. Błachuta, Pałac Goldsteinów w Katowicach
 • A. Domanik-Growiec, Pałac Młodzieży w Katowicach

II Studia i badania

 • A. Harkawy, S. Krupa, Pałac w Koszęcinie. Badania historyczno-architektoniczne na potrzeby rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego
 • Z. Jagosz-Zarzycka, Efekty badań archeologicznych prowadzonych podczas prac rewitalizacyjnych w zespole parkowo-pałacowym na Górze Zamkowej w Cieszynie w latach 2008 i 2009
 • M. Godek, Dzieje starego zamku w Żywcu
 • J. Rolak, Zamek w Świerklańcu. Historia wyburzenia w świetle materiałów archiwalnych Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
 • L. Makówka, Problem adaptacji wnętrz górnośląskich kościołów neostylowych do odnowionej liturgii po Soborze Watykańskim II. Współczesne próby odtwarzania zabytkowej substancji
 • A. Konieczny, Badania dendrologiczne zabytkowych kościołów drewnianych w województwie śląskim w 2009 roku

III Sylwetki

 • J. Rolak, Ochrona zabytków na Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym. Działalność Tadeusza Dobrowolskiego jako Okręgowego Konserwatora Zabytków w latach 1927-1939

IV Komunikaty

 • A. Trzos, Karchowice i Lubecko. „Biblia pauperum” w dwóch wydaniach
 • Zestawienie dotacji przyznanych z budżetu Miasta Katowice w 2010 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (B. Błachuta)
 • Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków udzielonych w 2009 roku z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach (M. Piekarz)

zamów

Cena: 15,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 2 ZAMKI. PAŁACE